<%@LANGUAGE="JAVASCRIPT" CODEPAGE="1252"%> palosuojaus

 

Pyromaster Oy
 
  kantavien rakenteiden palosuojaus  

 

UUTISIA:

AJANKOHTAISTA:

Tutustu tähän.

Vesiliukoisten palosujamaalien käyttö talviaikana.

Pyrkimyksenämme on julkaista sivuillemme jatkuvasti jotain uutta ja ajankohtaista, jotta se palvelisi sinua mahdollisimman hyvin.

UUSIA SIVUJA:

-Mitoitus>teräkselle

 

Kaikkien tavallisten rakennusmateriaalien mekaaniset ominaisuudet heikkenevät lämpötilojen noustessa. Rakenteilla tulee olla riittävä palonaikainen kestävyys sortumista vastaan ja lisäksi osastoivien seinien ja laattojen tulee estää liekkien läpäisy ja palonvastaisten pintojen liiallinen lämpötilan nousu.
Rakenteen palonaikainen stabiliteetin säilyminen on erittäin tärkeää ja palolle alttiiden rakenteiden vaurioitumisen tulee olla asteettaista niin, että samalla tapahtuu laaja-alaista rakenteiden plastisoitumista. Palo-osaston ulkopuolella olevien rakenteiden tulee säilyä vahingoittumattomina.
Kansallisissa ohjeissa palonkestävyysvaatimukset esitetään aikaluokkina, minkä ajan rakenteiden tulee kestää ISO 834 standardipaloa. Aikaluokkia voivat olla 15, 30, 60, 90, 120, 180 ja 240 minuuttia.
Rakennuksen tai rakenteen palonkestävyysvaatimus riippuu mm. kerroksien lukumäärästä ja rakennuksen käyttötarkoituksesta sekä palokuorman suuruudesta.

  etusivu